DE BELGISCHE KILOMETERHEFFING

Vanaf 1 april 2016 zullen de drie regio's van België verenigd onder de interregionale entiteit Viapass een kilometerheffing invoeren voor voertuigen die goederen vervoeren waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan 3,5 ton (MMAT).

Deze kilometerheffing betreft de wegennetten (snelwegen, regionale en gemeentewegen) van de drie regio's en waarvan een gedeelte al is onderworpen aan het Eurovignet. Uw voertuig moet uitgerust zijn met een actief kastje wanneer u gebruik maakt van een Belgische weg. Het systeem is gebaseerd op het principe van de betalende gebruiker. Op deze manier levert iedereen een billijke bijdrage aan het gebruik van de Belgische wegen.

Axxès-BMap 2015 / Wettelijke vermeldingen